1.18.2005

The Dean


Det er 2005, og året er allerede blitt noen uker. Eplehaien lever forhåpentlig sitt eget liv, og vi vårt. Ingen tur til Eplehaien foreløpig i år, men i uke 2 hadde vi begge en tur til England. I forbindelse med et engelsk kurs som inkluderte en ukes ekskusjon til York og omegn kom vi bl.a. over denne veien med dette skiltet. Og siden Dean bl.a. også kan bety Dekanus, var det en som fant ut at her måtte det tas et bilde.....