5.10.2005


No livnar det i lundar;-....men faktisk er våren kommet lengere i Volda. I alle fall er det grønnere der.