12.29.2006


Når ventetiden faller lang, kan en jo prøve seg med en bok. . . .