9.17.2007

Vinterveden


I mangel av en skikkelig vedbod, må noe av veden under verandatak!