12.10.2008

På tur--


men hvor er veien?
Uværet sparte ikke mye på veien ned mot Struben; her nedover mot "raudaneset"!