6.21.2004

Elektrikere i arbeid..

I dag er det, i tillegg til gravamaskinføreren, 4 mann i arbeid med å legge inn strømmen. Tilkoblinga skal skje i morgen tirsdag, eller onsdag. 'Det årner sei.'