6.22.2004

Framgang, framgang....

'Graveren' rapporterer at han er ferdig med sin jobb; kloakken er lagt, strømledning er lagt. 4 dagers graving i stein og ur... Strømmen er lagt inn, men hytta er ikke helt ferdig ang el innstall enda. Det gjøres til neste uke når vi er ferdig med all paneling, og all listverket.
3 dager igjen til feriestart......:)