2.16.2009

Hvor er dette?

Dette
skulle være et velkjent sted for alle som har vokst opp på Seland; men hvor er dette bildet tatt? Er bildet tatt oppover eller nedover en bakke, eller har fotografen forsøkt å lure deg? Kom igjen Aud, Bill, Vidar osv...
Skriv ditt forslag i kommentar / comments feltet om hvor dette kan være. Den som har rett får ikke roser, men belønnes med rosende omtale.......