4.16.2009

Hvor er dette?


Noen har vært flittige i vinter og hogd mye ved. Men hvor er den plassert? Den ligger ikke ved noen Europavei, heller ikke ved noen fylkesvei eller kommunal vei. Men det har en gang vært trafikk her, og nærmeste beboere var svært fornøyd da veien ble til. Hvor kan det være, mon tro?