12.04.2011

Beveraktivitet


Det er en særdeles aktiv bever som holder til i Selandsvannet i år. Han har vært så langt innover i bekken at han nesten kunne kravle opp på Brauda. Her ser vi noe av hans siste hogst, så fersk at Rolf har ikke oppdaget det enda.