12.04.2011

Blaut potet åker!Sett på makan til blaut potetåker? Heldigvis er potetene for lengst tatt opp, men kanskje åkeren burde flyttes?