10.11.2005


Første jakt er over. "Kå ska mi nå gå henne?"