10.31.2005

Hva skjedde?

Her har en lastebil fullastet med tømmer fått problemer, og kommet for nær hushjørnet. Slik kan det jo også sies. Men hvordan han fikk det til, er meg mer enn underlig....