10.17.2005


Med elgen i båten, og båten på slep bar det inn til Magne med traktoren som frakta elgen til 'slaktebenken'. Hvordan den så ut da vi sa den igjen ser du på neste bilde.